Data publikacji w serwisie:

III Konferencja „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”

Zapraszamy do udziału w III konferencji „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”, która odbędzie się w dniach 21 - 31.07.2023 (I blok sesji) oraz 29.07.2023-07.08.2023 (II blok sesji) na Spitsbergenie. W trakcie wydarzenia planowany jest między innymi pobyt w Stacji Polarnej UAM „Petuniabukta”.

Konferencja będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi kierunkami badań realizowanymi w obszarach polarnych, jak i przedstawienia własnych wyników i koncepcji badawczych. Możliwość omówienia tych zagadnień bezpośrednio w terenie będzie także okazją do przyjrzenia się dynamicznym procesom zachodzącym w środowisku polarnym pod wpływem zmian klimatu oraz dyskusji nad przyczynami i skutkami tych zjawisk.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.03.2023.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej:

Zaproszenie na konferencję (.pdf)

Informacje dotyczące konferencji (.pdf)

Formularz zgłoszeniowy (.doc)