Data wydarzenia:

III Ogólnopolska Konferencja Strefa projektów edukacyjnych i społecznych

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM” oraz Studenckie Koło Naukowe „Socialis” KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych oraz społecznych, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych oraz organizacji pozarządowych.

Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk - projektów, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Odbędą się także warsztaty z cyklu „Przełącz się na myślenie projektowe”,. Zaprezentowane zostaną również stoiska konsultacyjne umożliwiające bezpośredni kontakt ze specjalistami oraz osobami, które w swojej codziennej pracy zawodowej podejmują działania projektowe.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne i społeczne będą stanowić inspirację dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości.

Formularze rejestracyjne należy przesłać do:

- 11.04.2019 r. w przypadku osób zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji,

- 18.04.2019 r. w przypadku osób zainteresowanych udziałem w warsztatach;

- 23.04.2019 r. w przypadku osób zainteresowanych biernym udziałem w konferencji.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się na poniższej stronie wydarzenia oraz w komunikacie.

Szczegółowe informacje: www.strefaprojektow.amu.edu.pl, strefaprojektow@amu.edu.pl.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Konferencja Strefa projektów Edukacyjnych i Społecznych 19.03.2019 Unknown
PDF
Pobierz PDF Konferencja Strefa projektów Edukacyjnych i Społecznych(394.9 KB)