Data publikacji w serwisie:

„Kobiety w IT – (nie)możliwy sukces”

Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej WSE UAM wraz z autorkami Projektu Code::Girls zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej pt. „Kobiety w IT – (nie)możliwy sukces”, która odbędzie się 20 marca 2020 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego 89, Budynek E, sala B). Konferencja została objęta patronatem Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych – prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.

Współcześnie trudno sobie wyobrazić rzeczywistość bez technologii informatycznych i możliwości, jakie ze sobą niosą. Codzienność sfery prywatnej i zawodowej jest z nimi nierozerwalnie związana, dynamiczny rozwój informatyki jest faktem. Faktem jest także, iż w świadomości wielu, obszar IT jest zarezerwowany głównie dla mężczyzn. W efekcie reprezentacja kobiet robiących karierę w dziedzinie informatyki, jest stosunkowo niewielka, a ich udział w kierunkowych studiach i informatycznym biznesie, nadal stanowi margines męskiego świata IT.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji kobiet w branży informatycznej, a właściwie, służyć ma zmianie perspektywy, przełamywaniu barier i pokonywaniu ograniczeń wynikających ze stereotypów i stygmatyzacji płci. Celem konferencji jest prezentacja poglądów i wymiana doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków i przedsiębiorców działających w branży IT, jak również wysłuchanie głosu młodego pokolenia, dziewczyn „walczących” o własny sukces w tej zmaskulinizowanej branży.  Poczynając od kwestii edukacyjnych ograniczeń i możliwości, przez pułapki etykietowania, schematycznego myślenia i dyskryminacji, po historie indywidualnego sukcesu, prezentowane rozważania stanowić będą próbę pokonania stereotypowego patrzenia na kwestie płci w branży informatycznej.

Komitet Naukowy:

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik

prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska- Melosik

dr hab. Joanna Szafran

dr Olena Hrybiuk

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Joanna Szafran (przewodnicząca)

dr Magdalena Wasielewska

Patrycja Wasielewska

Szczegółowy program konferencji na stronie:  https://code-girls.org/miedzynarodwa-konferencja-naukowo-praktyczna-kobiety-w-it-niemozliwy-sukces/

Rejestracja:

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną - formularz na stronie:

Udział w konferencji jest bezpłatny i kończy się certyfikatem uczestnictwa (organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu)

Pytania prosimy kierować na kontakt: magdalena.anna.wasielewska@gmail.com

Szerzej na temat Projektu Code:: Girls:www.code-girls.org

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
program-konferencja-Kobiety-w-IT...JSZ.doc 6.03.2020 Unknown
DOC
Pobierz DOC program-konferencja-Kobiety-w-IT...JSZ.doc(153.0 KB)