Data wydarzenia: -

Konferencja 10. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung na Wydziale Neofilologii UAM

19 i 20 października 2018 roku na Wydziale Neofilologii odbędzie się 10. edycja Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung z tematem przewodnim Korpora in der Lexikographie – Stand und Perspektiven. Organizowana po raz pierwszy w Polsce międzynarodowa konferencja z udziałem leksykografów z RPA, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Słowacji, Węgier i Polski.  Zapraszamy do udziału w obradach! Collegium Novum, sala C3, od godz. 9:30

Wykłady plenarne otwierające konferencję wygłoszą prof. Vida Jesenšek z Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia), wybitna badaczka frazeologii, leksykologii i leksykografii, wieloletni członek zarządu towarzystwa EUROPHRAS, kierownik projektu i współautor platformy wielojęzycznej SprichWort oraz prof. Rufus Gouws z Uniwersytetu w Stellenbosch (Republika Południowa Afryki), specjalista językoznawstwa afrikaans, wybitny leksykograf, redaktor dwóch wiodących czasopism leksykograficznych Lexikos i Lexicographica, autor słowników, profesor honorowy uniwersytetów w Exeter, Heidelbergu i Aarhus.

Konferencja organizowana przez Zakład Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego (prof. Janusza Taborka i dr Martę Woźnicką) finansowana jest ze środków zewnętrznych Fundacji Fritza Thyssena, środków własnych Instytutu Filologii Germańskiej UAM i Wydziału Neofilologii UAM, oraz przy wsparciu wydawnictwa LektroKlett z Poznania. Wydarzenie odbywa się w ramach jubileuszu obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie Wydziału Neofilologii UAM.