Data wydarzenia:

Konferencja „20 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów”

19 kwietnia br. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbędzie się konferencja pt. „20 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów”.

To wydarzenie będzie kolejnym krokiem w kierunku interdyscyplinarnej naukowej refleksji nad miejscem Polski w procesie integracji europejskiej i płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat oceny dotychczasowych rezultatów członkostwa Polski w UE oraz wpływu tego wydarzenia na rozwój państwa, jak i przekształcenia Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje, wraz z programem konferencji, znajdują się na stronie wydarzenia: https://20latwue.web.amu.edu.pl/