Data publikacji w serwisie:

Konferencja „20 lat Polski w Unii Europejskiej. Polska Strefa Inwestycji na wspólnym rynku europejskim”

Zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza studentki i studentów na konferencję zatytułowaną „20 lat Polski w Unii Europejskiej. Polska Strefa Inwestycji na wspólnym rynku europejskim”, organizowaną pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz poznańskich uczelni, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydarzenie odbędzie się 27 maja 2024 roku o godz. 11:00, w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych 20 lat Polski w Unii Europejskiej oraz dyskusja o korzyściach i wyzwaniach płynących z akcesji w obszarze inwestycji, bezpieczeństwa, jednolitego rynku pracy, transferu wiedzy oraz nowych technologii, a także swobodnego przepływu kapitału.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz rejestracyjny do dnia 17 maja 2024 r. pod adresem: www.kssse.pl/20latPolskiwUE