Data wydarzenia: -

Konferencja na Wydziale Teologicznym UAM

W dniach 9-10 maja 2019 roku na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Maryjna pt. ,,Z dawna Polski Tyś Królową…” – Maryja, Matka, Królowa, Opiekunka i Wspomożycielka.

Pierwszego dnia odbędą się wykłady profesorów z różnych ośrodków naukowych. Drugi dzień został przeznaczony na spotkania dla studentów i doktorantów.

W związku z tym zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby czynnie uczestniczyć w konferencji, poprzez wygłoszenie referatu. Wszelkie szczegóły zostały umieszczone w zaproszeniu.
Już niedługo podane zostaną szczegóły wydarzenia, a także oficjalny plakat, wraz ze wszystkimi patronami i sponsorami wydarzenia.

Zobacz zaproszenie na konferencję.