Data wydarzenia: -

Konferencja naukowa „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Pracownia Komunikacji Naukowej Wydziału Filozoficznego UAM mają zaszczyt zaprosić na Pierwszą Poznańską Konferencję Centrum Naukometrycznego BUP pt. „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”, która odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2023 r.

Konferencję swoim patronatem objęła Prorektorka UAM ds. nauki, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny i odbędzie się w Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

Tematyka konferencji koncentruje się na wykorzystaniu bibliometrii do badania otwartości nauki. Wskaźniki bibliometryczne wykorzystywane są zarówno do analizy rozwoju nauki i jej instytucji, jak i w ocenie publikacji, dorobku naukowego badaczy czy też całych uczelni. Można je również wykorzystać do analizowania implementacji i rozwoju różnych nurtów w obrębie Otwartej Nauki. W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na pojawiające się nowe alternatywne metryki, które pozwalają analizować wizerunek oraz wpływ społeczny naukowców oraz zatrudniających ich instytucji .

W pierwszym dniu Konferencji zaplanowano panel dyskusyjny „Biblioteki akademickie jako centra kompetencji”, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z zaangażowaniem bibliotek w Otwartą Naukę oraz w działalność bibliometryczną.

Wydarzenie poprzedzone zostanie warsztatami bibliometrycznymi, na które wymagana jest odrębna rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje wraz z programem wydarzenia znajdują się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu:

Dowiedz się więcej i zarejestruj się na wydarzenie