Data publikacji w serwisie:

Konferencja Naukowa: Czasopisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych

15 października 2021 r. odbędzie się konferencja naukowa pt. „Czasopisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych”. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszają Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz prof. dr. hab. Marek Smolak, Redaktor Naczelny kwartalnika „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. Konferencja przyjmie formę hybrydową.

W 2021 r. kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji UAM „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” obchodzi 100 lat swego istnienia. W ramy wspomnianego jubileuszu wpisuje się również niniejsza Konferencja poświęcona aktualnym problemom polskiego czasopiśmiennictwa naukowego.

Konferencja będzie miała formę hybrydową: obrady stacjonarne odbędą się w Sali Delta Collegium Iuridicum Novum (al. Niepodległości 53, Poznań), dodatkowo zaś w obradach będzie można uczestniczyć przez MS Teams.

Zobacz program konferencji

Osoby zainteresowane udziałem (tak w formie stacjonarnej, jak i zdalnej) proszone są o rejestrację do 10 października 2021 r., do końca dnia, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.