Data publikacji w serwisie:

Konferencja naukowa „Odeszły, aby żyć wiecznie... Pogrzeb dziecka poronionego z perspektywy ekumenicznej”

W dniach 28-29 września 2021 r. na Wydziale Teologicznym odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Odeszły, aby żyć wiecznie… Pogrzeb dziecka poronionego z perspektywy ekumenicznej”. Całość konferencji będzie transmitowana online.

W trakcie konferencji zostanie wygłoszonych 18 referatów. Wystąpienia prelegentów będą koncentrowały się wokół czterech tematów: statusu embrionu i płodu ludzkiego, liturgicznego pochówku dziecka zmarłego przed narodzeniem, pośmiertnego losu dzieci umierających bez chrztu w okresie prenatalnym oraz towarzyszenia pastoralnego rodzicom po poronieniu samoistnym. Wskazane zagadnienia zostaną rozpatrzone z perspektywy tradycji dogmatycznej, liturgicznej i pastoralnej Cerkwi Prawosławnej, Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Greckokatolickiego, Kościoła Anglii, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościołów Starokatolickich. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie naukowe i ekumeniczne w Polsce.

Konferencję współorganizują: Wydział Teologiczny UAM, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin oraz Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Poznański.

Patronat honorowy nad konferencją sprawuje JE ks. bp prof. KUL dr hab. Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

Z racji ograniczeń epidemicznych w dwudniowych obradach stacjonarnych wezmą udział wyłącznie prelegenci. Całość konferencji będzie transmitowana m.in. na kanałach YouTube i profilach FB Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie, Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin i Wydziału Teologicznego UAM.

Owocem konferencji będzie monografia wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM.

Zobacz program konferencji

Zapraszamy do udziału!