Data publikacji w serwisie:

Konferencja „Politologia teoretyczna w Polsce. Bilans 50-lecia”

W dniach 5-6 lipca br. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odbędzie się pierwsza konferencja z cyklu „Politologia teoretyczna w Polsce. Bilans 50-lecia”.

Minęło już pięćdziesiąt lat od powstania nurtu teoretycznego w polskiej nauce o polityce. Ten swoisty jubileusz stanowi wyśmienitą okazję do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i współczesnymi wyzwaniami, jakie stoją przed teoretykami polityki w Polsce.

Teoriopolityczny dorobek badaczy skupionych w polskich ośrodkach naukowych tworzy niezwykle bogaty i zróżnicowany tematycznie wachlarz koncepcji, który zasługuje na osobną, pogłębioną analizę metanaukową. Okazją do podjęcia rozważań na poziomie meta jest organizowany na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu cykl trzech konferencji pod tytułem „Politologia teoretyczna w Polsce. Bilans 50-lecia”, z których pierwsza zaplanowana została na początek lipca 2022 roku. Zasadniczym celem projektowanego cyklu jest inwentaryzacja, prezentacja, krytyczna analiza dotychczasowych osiągnięć oraz wspólny namysł nad pożądanymi kierunkami rozwoju współczesnej teorii polityki.

Dorobek teoretyków polityki, choć imponujący pod względem jakości naukowej i zakresu prowadzonych badań, nadal pozostaje stosunkowo mało znany, a przez to niewystarczająco wykorzystywany w badaniach empirycznych. Organizatorzy liczą również na to, że prace podjęte w ramach planowanego cyklu spotkań przyczynią się do odkrycia nowych pól badawczych oraz popularyzacji polskiej perspektywy teoriopolitycznej nie tylko w szerszym kręgu politologów, ale również wśród przedstawicieli innych nauk społecznych.

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na stronie internetowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa:

Konferencja: Politologia teoretyczna w Polsce. Bilans 50-lecia