Data publikacji w serwisie:

Konferencja współfinansowana z Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

W dniach 14-15.10.2021 na Wydziale Biologii UAM odbędzie się konferencja Molecular Determinants of the Plant’s Stress Responses. Zorganizowano ją w ramach naukowej współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Christian Albrechts Universitaet w Kiloniii, a także w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Wydarzenie dotyczy bardzo ważnych aspektów mechanizmów molekularnych rozwiniętych przez rośliny w odpowiedzi na stresy abiotyczne (takie jak susza, wysoka temperatura) i biotyczne (takie jak infekcje bakteryjne, wirusowe). Zrozumienie tych mechanizmów jest istotne z punktu widzenia selekcjonowania nowych odmian roślin użytkowych, potrafiących skuteczniej bronić się przed czynnikami stresowymi.

Wykłady będą wygłoszone przez naukowców z Christian Albrechts Universitaet w Kiloniii, z Martin Luther Universitaet w Halle-Wittenbergii, Heinrich-Heine Univeristaet w Duesseldorfie, Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu i Wydziału Biologii UAM.