Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowa konferencja "Politics of History and Memory Conflicts in Post-Communist Europe"

Zakład Historii Europy Wschodniej na Wydziale Historii UAM ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pt. Politics of History and Memory Conflicts in Post-Communist Europe, która odbędzie się w dniach 26-28 maja 2022 r. w Poznaniu.

Konferencja będzie spotkaniem wybitnych specjalistów z Francji, Kanady, Węgier oraz Polski. Pierwszego dnia zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji zatytułowanej Contesting European Memory Culture. Central European Percpective, która odbędzie się w Collegium Maius (Salon Mickiewicza Pod Kopułą). Drugi dzień konferencji (już w murach Wydziału) zostanie poświęcony analizie poszczególnych przypadków polityki historycznej i konfliktów pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej (Polska, państwa bałtyckie, Rumunia, Ukraina, Rosja).

Celem refleksji jest odpowiedź na pytania: W jakim stopniu różne pamięci zbiorowe definiują współczesną politykę europejską? W jaki sposób dwudziestowieczne traumy są (re)interpretowane przez współczesnych aktorów politycznych? Na ile europejska kultura pamięci obejmuje Europę Środkowo-Wschodnią?

Wydarzenie jest częścią trzyletniego projektu European Memory Politics: Popuslim, Nationalism and the Chellanges to European Memory Culture (Jean Monnet Network). Zapraszamy na stronę projektu: https://www.eucanet.org/projects/memory-politics/

Zobacz program konferencji (.pdf)