Data wydarzenia:

Międzynarodowa Konferencja polsko-ukraińska z zakresu prawa rolno-żywnościowego

Wydział Prawa i Administracji UAM, Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska oraz Narodowe Centrum Naukowe „Instytut Ekonomiki Agrarnej”, Kijów, Ukraina serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej polsko-ukraińskiej konferencji „Wyzwania związane z innowacyjnością, w tym własnością intelektualną w sektorze rolno-spożywczym w aspekcie zrównoważonego rozwoju i procesów integracji europejskiej” („Challenges related to innovation and intellectual property in the agri-food sector within the framework of sustainable development and European integration processes”).

Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. (piątek) w formie hybrydowej, tj. na platformie MS Teams oraz na Wydziale Prawa i Administracji UAM, Al. Niepodległości 53 w Poznaniu, sala 4.14 ( IV piętro).

Celem Konferencji jest, po pierwsze, ocena znaczenia oraz ustalenie, czy i w jakim zakresie regulacje prawne sprzyjają innowacyjności, w tym rozwojowi własności intelektualnej w sektorze rolno-spożywczym, po drugie, porównanie innowacji w różnych państwach z uwzględnieniem wyzwań globalnych, regionalnych i krajowych rolnictwa (np. integracji europejskiej, zmian klimatu) oraz określenie wpływu członkostwa w Unii Europejskiej na aktywność innowacyjną. Istotne znaczenie ma także nawiązanie współpracy i dialogu z Naukowcami oraz Ekspertami zainteresowanymi innowacjami w sektorze rolno-spożywczym.

Prelegentami będę m.in. pracownik Komisji Europejskiej DG AGRI z Brukseli, Naukowcy i Praktycy z Argentyny, Brazylii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Polski, Turcji, Ukrainy i Włoch.

Zobacz program konferencji (plik PDF)

Link do spotkania online (MS Teams)

Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.