Data publikacji w serwisie:

Niepełnosprawności i płcie/seksualności

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych oraz Instytut Filologii Polskiej zapraszają na seminarium "Niepełnosprawności i płcie/seksualności. Obrazy – uwikłania – znaczenia", które odbędzie się 20 lutego 2020 w sali 245 na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia o niepełnosprawności (disability studies) funkcjonują nie tylko w obszarze nauk i praktyk medycznych, rehabilitacyjnych oraz psychologicznych/psychiatrycznych, lecz także w polu zainteresowań nauk społecznych i humanistycznych. Wypracowane pod koniec XX wieku dwa modele niepełnosprawności: biomedyczny (jako „upośledzenie”, „nie-pełno-sprawność” ciała lub umysłu) i społeczny (jako konstrukt) poszerzyły się w następnych latach o kolejne teorie oraz sposoby ujmowania tego zagadnienia. Sproblematyzowano i w pewnym stopniu zakwestionowano ostry podział na niepełnosprawność biomedyczną i społeczną (przykładowo Mateusz Wiliński obok nich wprowadza jeszcze model funkcjonalny). Nową perspektywę, szczególnie dziś interesującą badaczy studiów o niepełnosprawności, ukazały prace interdyscyplinarne stosujące tzw. poprzeczne markery stratyfikacji. Ta metoda badań wiąże niepełnosprawność z innymi kategoriami, na przykład klasą społeczną, pochodzeniem etnicznym, płcią, by dociec, czy istnieją (lub nie) współzależności sytuacji zdrowotnej, a także dostępu do opieki medycznej oraz społecznej ze względu na niepełnosprawność – klasę społeczną – rasę – płeć. Badania te obejmują także stratyfikację społeczną, a więc złożoność i wielopoziomowość uprzedzeń, dyskryminacji, dystrybucji dóbr, uznania, władzy w odniesieniu do wskazanych kategorii.

W naszych rozważaniach akcent przypada na relację niepełnosprawność – płeć, co nie znaczy, że kategorie klasy społecznej i pochodzenia etnicznego (jak i ewentualnie jeszcze innych kategorii) znikają z pola widzenia. Aby zastanowić się nad tymi – istotnymi dla współczesnej kultury – zagadnieniami, pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w seminarium naukowym Niepełnosprawności i płcie/seksualności. Obrazy – uwikłania – znaczenia.

Dołącz do wydarzenia na FB!