Data publikacji w serwisie:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości”

Zapraszamy na towarzyszącą powołaniu Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości”, która odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 10.00 w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum UAM oraz w formie online.

Organizatorami są: Wydział Prawa i Administracji UAM, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Formularz wraz z programem konferencji znajdziesz pod umieszczonym poniżej linkiem:

Formularz rejestracyjny i program konferencji

Zapraszamy do udziału!