Data wydarzenia: -

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dni Planisty: Konflikty Przestrzenne”

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dni Planisty: Konflikty Przestrzenne”, która odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2024 roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zasadniczym celem wydarzenia jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów, zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, architekturą, zarządzaniem środowiskiem oraz geografią społeczno-ekonomiczną.

Zakres tematyczny wystąpień podczas Konferencji w dniu 11 kwietnia dotyczy m.in.:

  • konfliktów przestrzennych wynikających z procesów suburbanizacji,
  • konfliktów przestrzennych w obliczu dużych inwestycji transportowych,
  • ochrony środowiska w kontekście konfliktów przestrzennych,
  • roli planowania przestrzennego w zapobieganiu konfliktom,
  • konsultacji społecznych w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych,
  • potencjalnych rozwiązań konfliktów przestrzennych.

Rejestracji jako słuchacz należy dokonywać poprzez formularz.

Zarejestruj się na wydarzenie!

Więcej informacji wraz z harmonogramem wydarzenia znajdziesz na Facebooku: https://www.facebook.com/KonferencjaDniPlanisty

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dni.planisty@gmail.com