Data publikacji w serwisie:

Relacja z Konferencji Naukowej „System ochrony praw człowieka w doświadczeniach Konstytucji RP. Aksjologia i praktyka ustrojowa”

W dniu 7 grudnia 2022 r. w murach Collegium Minus Naszego Uniwersytetu miała miejsce Konferencja Naukowa pt. „System ochrony praw człowieka w doświadczeniach Konstytucji RP. Aksjologia i praktyka ustrojowa”. Konferencja odbyła się z okazji 40 rocznicy powołania Samorządu Radców Prawnych. Obok Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu współorganizatorem tego przedsięwzięcia naukowego był Zakład Systemów Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

W Konferencji uczestniczyli najwybitniejsi przedstawiciele nauki i praktyki, specjalizujący się w problematyce praw człowieka. Wśród gości byli m.in. prof. Ewa Łętowska – Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 1988-1992, prof. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2015-2021, dr Michał Laskowski – Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, Prof. Mirosław Wyrzykowski – Sędzia TK w stanie spoczynku, dr Piotr Kładoczny – Wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, sędzia Waldemar Żurek – Stowarzyszenie Sędziów „Themis”.

Konferencja była okazją do wspólnej refleksji teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką przestrzegania praw człowieka nad stanem funkcjonowania systemu ochrony praw człowieka i obywatela w Polsce. W wystąpieniach i dyskusji wskazywano na liczne niedociągnięcia w zakresie ochrony praw jednostki w Polsce, w szczególności stosowania prawa przez organy publiczne oraz ograniczeń w realnym zapewnieniu dostępu do korzystania z wolności i praw. W tym kontekście sporą część dyskusji poświęcono na ocenę praktyki stosowania instytucji tymczasowego aresztowania. Jak powiedział prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, pełniący jednocześnie funkcję wicedziekana Rady Okręgowej Rady Radców Prawnych w Poznaniu: „Podstawowym wnioskiem, który pojawiał się w wystąpieniach prelegentów oraz w dyskusji, było to, że w ostatnich latach działania władz publicznych nie służą realizacji wolności i praw gwarantowanych w Konstytucji RP”.

Autor tekstu: prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak