Data publikacji w serwisie:

Rzeczywistość zanimowana/ Reality animated

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej, studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Rzeczywistość zanimowana. Kreskówki w kulturze, nauce i społeczeństwie, organizowanej przez Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców UAM oraz Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. Konferencja odbędzie się 1 i 2 kwietnia 2020 roku w budynku Collegium Maius w Poznaniu.

Organizatorzy chcą, by to wydarzenie stało się impulsem do rozważań na temat seriali animowanych.

Różnorodność stylistyk, konwencji, mediów i dynamika relacji nadawczo-odbiorczych wpływają na zmiany kulturowych i społecznych funkcji animacji. O tym chcemy rozmawiać, dlatego zależy nam na zbadaniu ich przez pryzmat różnorodnych dyscyplin naukowych, takich jak filmoznawstwo, filologia, kulturoznawstwo, psychologia, filozofia, historia sztuki, gender studies, antropologia czy socjologia. Pozwoli to na pełniejsze zgłębienie kontekstów związanych z tą formą wyrazu artystycznego oraz podkreślenie wagi poruszanych za jej pomocą problemów. Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicielki i przedstawicieli różnych uczelni - mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem uda się nam zmierzyć z tematyką, która dotąd nie była analizowana na gruncie polskiej nauki. W trakcie konferencji planujemy warsztaty z twórcami animacji oraz wystąpienia artystów i badaczy, którzy na serio traktują filmy rysunkowe.

Planowane jest opublikowanie referatów w formie artykułów naukowych w wysoko punktowanym czasopiśmie Images oraz w monografii wieloautorskiej.

Link do wydarzenia na Facebooku, w opisie którego znajdują się proponowane zagadnienia: https://www.facebook.com/events/466167520965219/

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 lutego 2020 roku.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1oHn8lhoNtwBzTzwF2TbBF2tVKxgPLtPEIh4BIvypRDA/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR175ky3wmO8hKtRqUI0eqcGSxDrmqkP_ecUrKcX5qcfmaOP1dvV4BL_Dws