Data wydarzenia:

Seminarium naukowe „Narodowy Zasób Biblioteczny w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu serdecznie zaprasza na seminarium naukowe „Narodowy Zasób Biblioteczny w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”, które odbędzie się 6 grudnia br.

Terminem „Narodowy Zasób Biblioteczny” określa się unikatowe zbiory biblioteczne mające wyjątkowe znaczenie dla dziedzictwa narodowego oraz szczególną wartość historyczną, naukową, kulturalną bądź artystyczną. Każda biblioteka posiadająca tego rodzaju unikatowe obiekty, podlegające szczególnej ochronie, może ubiegać się o ich włączenie do NZB. Wnioski opiniuje Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteki posiadające zbiory zaliczone do NZB stanowią tym samym polską elitę biblioteczną, z Biblioteką Jagiellońską i Biblioteką Narodową na czele. W 2016 roku do tego elitarnego grona dołączyła także Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu ze zbiorem 45 średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych. W tym roku ogólnopolska lista NZB rozszerzyła się o kolejnych 21 obiektów ze zbiorów naszej Biblioteki: 19 starych druków (książek drukowanych przed 1800 r.) i dwa inkunabuły (najstarsze druki z 2 poł. XV w.)

W związku z tegoroczną decyzją MKiDN organizujemy seminarium naukowe pt. Narodowy Zasób Biblioteczny w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, połączone z wyjątkową prezentacją zbiorów BUP wpisanych na ogólnopolską listę NZB. Pragniemy zainteresować naszymi „skarbami” zarówno badaczy, historyków, historyków literatury, kodykologów, muzykologów, jak również mieszkańców Poznania i regionu, zwłaszcza miłośników dawnej książki.

Link do rejestracji oraz program seminarium znajdują się na stronie BUP.

Dowiedz się więcej i zarejestruj się na wydarzenie!