Data wydarzenia: -

Studencko-doktorancka konferencja naukowa "Młodzi we wspólnocie"

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UAM “VERITAS”

zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej

MŁODZI WE WSPÓLNOCIE

która odbędzie się 28-29 maja 2019 roku
w ramach IX Dnia Studenta Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W ramach konferencji chcemy zastanowić się nad rolą ludzi młodych we wspólnotach, które tworzą, i przez które są "tworzeni". Przestrzeń naszych zainteresowań nie dotyczy wyłącznie wspólnot religijnych, ale bardzo różnorodnego krajobrazu form życia wspólnotowego współczesnego człowieka począwszy od podstawowej wspólnoty, jaką jest rodzina, aż po innego typu wspólnotowości. Pierwsza część konferencji będzie miała wymiar historyczny, druga zaś zostanie poświęcona zagadnieniom i problemom współczesnym.

Możliwy zakres tematyczny zgłoszeń to:
- wpływ młodych na oblicze religii i pobożności
- działanie we wspólnocie jako forma realizacji współczesnej młodzieży
- rola wspólnoty w procesie socjalizacji młodzieży
- młodzież we wspólnocie Kościoła
- status młodego człowieka we wspólnocie w historii Kościoła
- postrzeganie Kościoła jako wspólnoty na przestrzeni wieków
- relacja podstawowych komórek w ramach wspólnoty (rodzina a rodzina)
- odniesienie młodych do współczesnych problemów świata a ich wierność wspólnocie
- zasady funkcjonowania wspólnoty (sprawiedliwość, solidarność)
- wspólnota akademicka w relacji do wspólnoty Kościoła
- świętość wspólnoty Kościoła a grzeszność człowieka
Nasze zaproszenie mając na uwadze charakter interdyscyplinarny konferencji kierujemy do studentów i doktorantów z różnych dyscyplin naukowych, jak teologia, filozofia, psychologia, pedagogika, socjologia, kulturoznawstwo czy historia.
Informacje o sposobach dokonania opłaty, organizatorzy przekażą po zaakceptowaniu abstraktu.
Abstrakty: 350-500 słów, do 24 kwietnia.
Informacja o przyjęciu na konferencję: do 30 kwietnia
Czas wystąpienia: 20 minut
Opłata konferencyjna: 80 zł
Opłata obejmuje materiały konferencyjne i koszty posiłków (obiad, poczęstunek)
Możliwość rezerwacji miejsca noclegowego
KONTAKT: KNSWTVERITAS@GMAIL.COM 

Informacje o sposobach dokonania opłaty, organizatorzy przekażą po zaakceptowaniu abstraktu.