Data publikacji w serwisie:

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy ochrony praw człowieka: Prawo do rzetelnego procesu sądowego”

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesne problemy ochrony praw człowieka: Prawo do rzetelnego procesu sądowego”. Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia o godz. 11:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams. Konferencja organizowana jest w ramach współpracy Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” i Zakładu Prawa Konstytucyjnego UAM w Poznaniu.

Motyw przewodni tegorocznej konferencji stanowić będzie prawo do rzetelnego procesu sądowego. Prawo to chronione jest w polskim porządku prawnym przez art. 45 Konstytucji RP, a w prawie międzynarodowym, wiążącym Polskę, przez: art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art. 47 Karty Praw Podstawowych UE.

Referaty przyjęte do wygłoszenia podczas konferencji mieszczą się w trzech obszarach:

  1. Gwarancje prawa do rzetelnego procesu sądowego,
  2. Zmiany w polskim sądownictwie a prawo do rzetelnego procesu sądowego,
  3. Prawo do rzetelnego procesu sądowego w czasie pandemii COVID-19.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Więcej informacji wraz z harmonogramem konferencji znajdziesz na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji.