Data wydarzenia: -

VIII Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa w Poznaniu

Koło Miłośników Historii Języka Polskiego działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego UAM ma przyjemność zaprosić na VIII Ogólnopolską Konferencję Historycznojęzykową z okazji 50. rocznicy śmierci prof. Zenona Klemensiewicza.

Konferencja będzie miała miejsce w dniach 27-28 maja 2019 r. w Poznaniu, w Salonie Mickiewicza pod Kopułą w budynku Collegium Maius przy ul. Fredry 10.
Do udziału zapraszamy studentów i doktorantów różnych kierunków, zajmujących się badaniem języka minionych epok.

Tematyka wystąpień powinna dotyczyć problemów podejmowanych w pracach badawczych prof. Zenona Klemensiewicza, m.in.:

  • szeroko pojętej historii języka polskiego i języków słowiańskich,
  • gramatyki historycznej języka polskiego i języków słowiańskich,
  • stylistyki językowej,
  • dialektologii.

W ramach konferencji odbędą się również warsztaty prowadzone przez gości z różnych ośrodków badawczych i naukowych.

Program strona 2

program strona 1