Data wydarzenia: -

XXII Międzynarodowa Konferencja "Friends of Socotra"

W dniach 15-17 września 2023 roku Wydział Biologii wraz z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizują XXII Międzynarodową Konferencję poświęconą Sokotrze.

To wyjątkowe wydarzenie, które co roku gromadzi wszystkich tych, którym zależy na Archipelagu Sokotra, jego różnorodności biologicznej, mitach, tradycjach, historii i przyszłości.

Głównym celem Konferencji jest prezentacja badań naukowych dotyczących Sokotry oraz dyskusja nad przyszłymi projektami badawczymi, a tegorocznym tematem przewodnim jest ochrona zagrożonej fauny i flory Sokotry.

XXII Międzynarodowa Konferencja poświęcona Sokotrze połączona jest z odbywającym się co roku Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia „Przyjaciele Sokotry” (ang. Friends of Socotra, FOS) – organizacji charytatywnej powołanej w celu promowania zrównoważonego użytkowania i ochrony środowiska naturalnego Archipelagu Sokotry.

Gospodarzem wydarzenia jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie konferencji: FRIENDS OF SOCOTRA - 22nd International Socotra Conference and FOS Annual General Meeting - “Conservation of Socotra's Endangered Fauna and Flora"

Informacja o konferencji w języku angielskim (plik PDF)