Zespół ds. Sztucznej Inteligencji

O zespole

Zespół został powołany przez JM Rektor w celu opracowania wytycznych i materiałów dydaktycznych dla społeczności akademickiej UAM. Celem Zespołu jest wypracowanie rekomendacji w zakresie stosowania generatywnej sztucznej inteligencji w dydaktyce akademickiej i badaniach naukowych.

Skład zespołu

W skład zespołu wchodzą:
  • prof. dr hab. Michał Banaszak — koordynator,
  • prof. dr hab. Krzysztof Jassem,
  • prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski.
  • prof. UAM dr hab. Filip Graliński,
  • prof. UAM dr hab. Michał Klichowski,
  • dr inż. Marcin Jukiewicz,
  • dr Łukasz Szoszkiewicz,
  • dr Przemysław Kaszubski,
  • mgr Małgorzata Rychlik.

Kontakt

Aby skontaktować się z zespołem, napisz na adres: ai@amu.edu.pl