Kierunki studiów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 285 kierunków i specjalności na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.Zobacz wszystkie
  • Studia doktoranckie

    Przewodnik doktoranta, regulamin studiów, stypendia i akty prawne

  • Studia podyplomowe

    Oferta studiów podyplomowych, formularze, akty prawne i opłaty

  • Kursy i szkolenia

    Oferta kursów i szkoleń na UAM

Oferta dla szkół

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotował dla uczniów oraz nauczycieli szkół średnich ciekawą ofertę, która jest systematycznie poszerzana.