Data publikacji w serwisie:

Centrum BM@Poznań solidarne z Ukrainą!

Bilingualism Matters @Poznań, działające przy Wydziale Anglistyki UAM, wspiera instytucje edukacyjne w ich przygotowaniu do pracy z ukraińskimi dziećmi przybywającymi do polskich szkół.

W odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie za sobą włączenie uczniów i uczennic pochodzących z Ukrainy do polskiego systemu edukacyjnego, BM@Poznań organizuje darmowe spotkania o charakterze wykładowym i warsztatowym, które kierowane są do nauczycieli i nauczycielek wszystkich przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych (od przedszkola po szkołę ponadpodstawową), a których celem jest efektywne psychoedukacyjne wspieranie ukraińskich uczniów i uczennic.
Informacje o wszystkich wydarzeniach znajdują się na specjalnie utworzonej stronie: http://wa.amu.edu.pl/wa/node/12644