Data publikacji w serwisie:

FUAM wspiera #ScienceforUkraine

Misją Fundacji UAM jest wspieranie społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Teraz to studenci i naukowcy uciekający przed wojną w Ukrainie potrzebują pomocy. Dlatego wychodząc naprzeciw ich potrzebom Fundacja UAM uruchamia specjalny fundusz pomocowy dla studentów i naukowców z Ukrainy, chcących kontynuować studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub prace naukowo-badawcze w Fundacji UAM.

Fundacja UAM od ponad 30 lat wspiera naukę i środowisko akademickie, realizując szereg programów stypendialnych i grantowych, a w działającym w jej strukturach Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym prowadzi badania naukowe i współpracuje z biznesem, wdrażając ich wyniki w firmach.

Dziś w sposób szczególny solidaryzujemy się z naukowcami z Ukrainy, którzy zmuszeni byli przerwać swoje badania i opuścić macierzyste uczelnie. Przyłączając się do akcji #ScienceForUkraine zdecydowaliśmy się udostępnić swoją infrastrukturę laboratoryjną ukraińskim doktorantom i naukowcom z tytułem doktora w dziedzinie chemii. Chcielibyśmy również umożliwić im odbycie płatnych staży w PPNT FUAM. Ponadto, z myślą o studentach z Ukrainy, którzy zdecydują się kontynuować studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, planujemy uruchomienie dedykowanego im programu stypendialnego.

Aby móc zrealizować powyższe działania w jak najszerszym zakresie, rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy na specjalny fundusz pomocowy. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas darowizną. Każda wpłata przybliży nas do realizacji celu, jakim jest pomoc studentom i naukowcom z Ukrainy. Wpłat można dokonywać na następujący rachunek bankowy:

Odbiorca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bank Odbiorcy: Bank BNP PARIBAS

Numer rachunku: 44 1600 1462 1083 0866 8000 0030

Tytułem: darowizna

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Prętnicką, kom. +48 728 404 705, katarzyna.pretnicka@ppnt.poznan.pl.