Data publikacji w serwisie:

II edycja Konkursu na utwór dla dzieci „W zwykłych słowach wielka moc!”

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w drugiej edycji Konkursu na utwór dla dzieci pod hasłem: „W zwykłych słowach wielka moc!”. Organizatorem jest Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań Nad Nierównościami Społecznymi (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM).

W polskich szkołach przybywa ukraińskich dzieci z różnym poziomem traum wynikających z kryzysu uchodźczego, ale także związanych z konfrontacją z działaniami wojennymi. Od kilku miesięcy dzieci te mierzą się również ze stresem dotyczącym adaptacji do życia w nowym kraju, uczą się nowego języka, funkcjonowania w nowej grupie rówieśniczej, ale także odmiennych oczekiwań szkolnych. Jest to długi proces wymagający również adaptacji ze strony pedagogów, którzy muszą realizować program szkolny, jednocześnie pomagając przystosować się dzieciom do nowych warunków życiowych.

Pierwsza edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów i studentek, doktorantów i doktorantek, a także lokalnych mediów i szkół. Otrzymujemy wiadomości, iż książka „W zwykłych słowach wielka moc” wykorzystywana jest w szkołach i przedszkolach podczas zajęć terapeutycznych i integracyjnych. W związku z tym zdecydowaliśmy się na zorganizowanie drugiej edycji konkursu skierowanego dla studentów oraz doktorantów ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego celem jest pomoc w adaptacji ukraińskim dzieciom w Polsce.

Istotą konkursu jest stworzenie wzbogaconego ilustracjami utworu literackiego/poetyckiego dla dzieci z Ukrainy, które na skutek działań wojennych wyemigrowały z Ukrainy i mieszkają w Polsce. Liczymy na to, że będzie on pomagał w adaptacji oraz niósł radość i nadzieję w nowej trudnej rzeczywistości, a także stanowił komponent edukacji międzykulturowej.

Prosimy o przesyłanie oryginalnych utworów przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w książce wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM.

Utwory konkursowe można przesyłać (wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym) do 30 stycznia 2023 r. na adres mailowy wzwyklychslowachwielkamocii@gmail.com, wpisując w temacie wiadomości: Imię i Nazwisko autora/ki, tytuł pracy.

Konkurs objęty jest patronatem prorektora ds. relacji z otoczeniem społecznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dra hab. Zbyszka Melosika i dziekanki Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. Agnieszki Cybal-Michalskiej.

Komitet Organizacyjny:

  • Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
  • Dr Emilia Grzesiak
  • Mgr Magdalena Biela-Cywka

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Regulamin konkursu 24.10.2022 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Regulamin konkursu(99.8 KB)
Formularz zgłoszeniowy 24.10.2022 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Formularz zgłoszeniowy(126.6 KB)
Formularz zgłoszeniowy 24.10.2022 Anna Pluta
DOCX
Pobierz DOCX Formularz zgłoszeniowy(15.2 KB)
Plakat konkursu 24.10.2022 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Plakat konkursu(2.1 MB)