Data publikacji w serwisie:

List od Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu

Przedstawiamy treść listu od prof. dr hab. Walentyny Bodak, Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, do JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.

Magnificencjo! Szanowna Pani Rektor!

W imieniu wspólnoty akademickiej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franki w Drohobyczu, w moim imieniu własnym oraz w imieniu całego narodu ukraińskiego składam wyrazy bezgranicznej wdzięczności za pomoc, okazaną nam przez Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w tak niewyobrażalnie tragicznych czasach dla Ukrainy i dla nas wszystkich — dla ludzi wolnej i demokratycznej Europy.

Pomoc humanitarna, przekazana nam przez Państwa Uniwersytet, ma szczególne znaczenie w tej kolosalnej skali wsparcia, które Polska okazuje dla Ukrainy od pierwszego dnia rosyjskiej agresji wojskowej wobec Ukrainy. Jest to bardzo istotny wkład w nasze wspólne zwycięstwo —zwycięstwo Ukrainy i Polski, zwycięstwo Europy, zwycięstwo wartości wolnego demokratycznego świata. o które walczymy i których nie oddamy.

Wsparcie moralne, które Państwo mocno wykazujecie, oraz pomoc materialna skutecznie realizowana dla całej Ukrainy, także na rzecz zachowania i rozwijania polsko-ukraińskiego partnerstwa naukowego, ma też zwykły ludzki wymiar. Czujemy wsparcie i solidarność, czujemy, że nie jesteśmy sami. Ma to wartość bezcenną, zwłaszcza gdy świat polityczny milczy pozwalając na totalną zagładę naszego kraju, na terror nad ludnością cywilną, na zabijanie dzieci.

Razem zwyciężymy! Walczmy wspólnie za naszą i waszą wolność!

prof. dr hab. Walentyna BODAK

Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu

Zobacz oryginał listu (PDF)