Data publikacji w serwisie:

Nieodpłatne korzystanie z czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej dla studentów uczelni ukraińskich

Uprzejmie informujemy, że decyzją władz rektorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci uczelni ukraińskich mogą do odwołania nieodpłatnie korzystać z czytelń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Korzystanie z zasobów bibliotecznych w czytelni możliwe będzie po zapisaniu się do Biblioteki i uzyskaniu karty bibliotecznej. W tym celu należy złożyć i podpisać deklarację czytelnika, okazać dowód tożsamości oraz dokument poświadczający status studenta uczelni ukraińskiej.


Повідомляємо, що за рішенням ректорату Університету ім. Адама Міцкевича в Познані, студенти українських університетів можуть безкоштовно користуватися читальними залами Бібліотеки університету в Познані до подальшого повідомлення.

Користуватися ресурсами бібліотеки в читальному залі Ви зможете після запису до бібліотеки та отримання читацького квитка. Для цього необхідно подати та підписати читацьку декларацію, надати посвідчення особи та документ, що підтверджує статус студента українського ЗВО.