Data publikacji w serwisie:

Pieśń Życia – Irmos dla Ukrainy

10 maja 2022 roku odbył się w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM koncert Pieśń Życia – Irmos dla Ukrainy, w którym wystąpili: wybitna ukraińska śpiewaczka, aktorka, reżyserka i pedagożka, Natalia Połowynka, prowadząca Centrum Teatralne „Słowo i Głos” we Lwowie, oraz jej przyjaciółki i przyjaciele z Poznańskiego Domu Tańca. Wydarzenie zorganizował Witold Zalewski przy wsparciu prof. Grzegorza Ziółkowskiego i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Koncert rozpoczęły wczesnochrześcijańskie prawosławne pieśni liturgiczne Irmos, które wykonane zostały jako modlitwa za Ukrainę. Potem rozbrzmiały ukraińskie i polskie pieśni ludowe, a na zakończenie zgromadzeni spontanicznie przenieśli się do holu biblioteki, gdzie przy dźwiękach tradycyjnych instrumentów odbyła się zabawa taneczna.

Przy okazji koncertu zbierane były datki na wsparcie uchodźczyń i uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Centrum „Słowo i Głos”, funkcjonującym od początku wojny jako przytułek, nie zaprzestając działalności artystycznej.

Fot. Maria Franas