Data publikacji w serwisie:

Podziękowania dla UAM

Podziękowania dla rektorki UAM, całej kadry i studentów przekazał pisemnie rektor Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University w Humaniu w obwodzie czerkaskim w centralnej Ukrainie. Do ukraińskiego uniwersytetu trafiły dary z naszej uczelni.

Przyjaciele sprawdzają się właśnie w takiej chwili - napisał rektor prof. Oleksandr Bezludny w piśmie do rektorki UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej. Podkreślił także znaczenie rozwijającej się współpracy obu uniwersytetów, która trwa już 15 lat i przybiera różne formy. Rektor wyraził nadzieję na pozytywny wpływ tego kontaktu w rozwój obu instytucji.

Dary z UAM wyruszyły do kilku ukraińskich uczelni w listopadzie. Załadowany paletami TIR wiózł przede wszystkim odzież, jedzenie, środki higieniczne i wodę.

Fot. Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048