Data publikacji w serwisie:

Stypendia dla cudzoziemców z Ukrainy w ramach Programu CEEPUS w Polsce

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje stypendia dla cudzoziemców z Ukrainy w ramach realizacji Programu CEEPUS w Polsce.

Stypendia na staże „Freemover UA” przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni z Ukrainy współpracujących z uczelniami w Polsce. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez osobę wnioskującą aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS na stronie internetowej Programu www.ceepus.info wraz z zatwierdzonym przez uczelnię przyjmującą w Polsce planem nauczania dla studentów lub dydaktyki dla nauczycieli akademickich.

Stypendia na mobilność „Freemover UA” w formie fizycznej przyznawane mogą być na staże w przez jednostki partnerskie uczestniczące w sieciach akademickich CEEPUS, zatwierdzonych szkół letnich i intensywnych kursów CEEPUS, a także w innych akredytowanych jednostkach akademickich w Polsce zgodnie z przedstawionym do zatwierdzenia planem pracy.

Termin składania aplikacji: procedura ciągła w ramach wolnych środków.

Warunki dla aplikacji „Freemover UA”:

- Złożenie aplikacji Freemover poprzez stronę ceepus.info.

- Uzyskanie zgody uczelni przyjmującej na realizację stażu w ramach mobilności Freemover UA – Letter of Acceptance z planem pracy.

Dokument w formie elektronicznej musi zawierać:

- zgodę uczelni na realizację planu pracy w ramach stypendium,

- imię, nazwisko i inne dane aplikanta - stypendysty oraz numer złożonej aplikacji w systemie CEEPUS,

- plan pracy wraz z liczbą godzin i tematami zajęć lub innych form współpracy akademickiej (np. seminaria, zajęcia laboratoryjne lub terenowe  itp.)

W przypadku uzyskania zgody Polskiego Biura CEEPUS i przyznania stypendium na realizację stażu jako mobilności fizycznej stypendysta otrzymuje stypendium w wysokości opublikowanej na stronie www.ceepus.info

W zakładce Komunikaty CEEPUS dostępne są pliki dotyczące działania otwartego na Ukrainę.

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować na adres: cwwm@amu.edu.pl