Data publikacji w serwisie:

UAM uruchamia świetlicę dla dzieci z Ukrainy

Університет ім. Адама Міцкевича (УАМ) відкриває кімнату денного догляду для дітей, які приїхали з України до Познані і які були прийняті або запрошені співробітниками УАМ у період з 24 лютого 2022 року.

UAM uruchamia świetlicę dla dzieci przybyłych do Poznania z Ukrainy przyjętych przez pracowników UAM w okresie od 24 lutego 2022 r. Profesjonalną opiekę i zajęcia edukacyjne zapewnią pracowniczki i pracownicy oraz studentki i studenci UAM.

Świetlica ma służyć rodzicom dzieci w wieku 3-10 lat jako jednorazowe wsparcie (pojedynczy pobyt w konkretnym dniu zgodnie ze zgłoszeniem) w sytuacji, gdy nie mają możliwości zapewnienia im innej formy opieki.

Świetlica będzie czynna od 28.03.2022 r. trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00-14.00. Lokalizacja: Campus Ogrody, budynek D, sala 021.

Osoby zainteresowane proponowaną formą opieki prosimy o dokonanie wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem kwestionariusza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/r/R6DtX3Agh3

Ze względu na bezpieczeństwo, liczba dzieci, które jednorazowo mogą skorzystać z opieki jest ograniczona. Możliwość przyjęcia dziecka do świetlicy nie jest gwarantowana i zależy od dostępności wolnych miejsc oraz decyzji organizatora.

Po zarejestrowaniu i rozpatrzeniu wniosku otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia dziecka w konkretnym dniu korzystania ze świetlicy.

Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia dziecka prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego i wypełnienie go.

Wypełnione i podpisane dokumenty w oryginale prosimy dostarczyć do świetlicy w dniu, w którym dziecko będzie korzystało z opieki. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: anita.wroblewska@amu.edu.pl.


Університет ім. Адама Міцкевича (УАМ) відкриває світлицю для дітей, які приїхали з України до Познані у період з 24 лютого 2022 року. Професійний догляд та освітні заходи забезпечуватимуть співробітники та студенти УАМ.

Світлиця слугує одноразовою допомогою батькам дітей віком 3-10 років (одноразове перебування в певний день згідно із заявкою), якщо вони не можуть надати їм будь-яку іншу форму догляду.

Світлиця працюватиме з 28 березня 2022 року тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю з 10.00 до 14.00. Адреса: Campus Ogrody, корпус D, кабінет 021.

Якщо Вас зацікавила запропонована форма догляду, просимо попередньо зареєструватися за допомогою реєстраційної форми за посиланням: https://forms.office.com/r/R6DtX3Agh3

З міркувань безпеки кількість дітей, які можуть скористатися світлицею, обмежена. Можливість прийому дитини до світлиці залежить від наявності вільних місць та рішення організатора.

Після реєстрації та розгляду заявки Ви отримаєте підтвердження прийому дитини в конкретний день користування світлицею.

Отримавши підтвердження про зарахування дитини, завантажте реєстраційну форму та заповніть її.

Заповнені та підписані оригінали документів повинні бути надані до світлиці в день, коли дитина перебуватиме в ній. Просимо надсилати запитання на вказану адресу: anita.wroblewska@amu.edu.pl.