Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pomaga Ukrainie i uchodźcom

Społeczność akademicka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu intensywnie pomaga mieszkańcom Ukrainy i uchodźcom z tego kraju. Uczelnia organizuje zbiórki, udostępnia miejsca noclegowe, studenci służą w ramach wolontariatu, a w tym tygodniu zaoferowano między innymi możliwość darmowej nauki języka polskiego oraz zdobycia wiedzy na temat naszego wschodniego sąsiada.

Już pierwszego dnia działań wojennych prof. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM, skierowała do pracowników list, w którym zachęciła do wspierania wszelkich inicjatyw pomocowych i zadeklarowała wsparcie. Powstał również specjalny zespół, który zajął się rozwiązywaniem najważniejszych problemów i koordynacją działań. Do pomocy studentom zobowiązani zostali prodziekani ds. studenckich, zaś jednostki administracji centralnej zapewniły wsparcie specjalistyczne. Były to między innymi: Poradnia Pomocy i  Wsparcia Psychicznego oraz Biuro Radców Prawnych.

Uniwersytet zorganizował też uchodźcom miejsca noclegowe. Na ten cel do dyspozycji wojewody oddano halę sportową przy ul. Młyńskiej w Poznaniu, którą udało się wyposażyć także dzięki dobrej współpracy z innymi organizacjami i partnerami biznesowymi. Ponadto, wielu studentów UAM, na zasadzie wolontariatu, wsparło władze miejskie i wojewódzkie.

Udało się też pomóc indywidualnie kilku naukowcom, którzy zmuszeni byli uciec ze swojego kraju, zapewniając im dach nad głową i pomagając w poszukiwaniach zatrudnienia. Studia na UAM kontynuuje także około 20 ukraińskich studentów, którzy po wybuchu wojny przenieśli się na UAM.

Uruchomione zostały także specjalne kursy poświęcone tematyce ukraińskiej oraz dla uchodźców. Zauważyliśmy, że zarówno wśród uchodźców, jak i mieszkańców Poznania, pojawiły się dodatkowe potrzeby edukacyjne – wyjaśnia prof. Witold Mazurczak, pełnomocnik rektora UAM ds. Uniwersytetu Otwartego. Wiele osób przybyłych do miasta zainteresowanych jest nauką języka polskiego, natomiast mieszkańcy – pogłębieniem wiedzy na temat Ukrainy, tamtejszej kultury, ale i językiem ukraińskim. W odpowiedzi na to Uniwersytet Otwarty UAM zorganizował specjalny trymestr zajęć. Zaoferowano między innymi całkowicie darmowe kursy dla uchodźców przybyłych do Polski po 24 lutego. Prowadzone są one przez uniwersyteckich nauczycieli i trwają 30 godzin. Poza tym, nauczyciele zgłosić się mogą na kurs nauki języka polskiego jako obcego. Związane jest to z potrzebami szkół, do których dołączyło wiele dzieci z Ukrainy. Zapisy ruszyły w środę i są jeszcze wolne miejsca dla niektórych zajęć. Decyduje w tym przypadku kolejność zgłoszeń.

Na wydziałach UAM powstało wiele oddolnych inicjatyw, zbiórek darów, a sam Uniwersytet uruchomił zbiórkę celową pieniędzy. Każdy chętny wpłacić może dowolną kwotę na specjalne konto, a zebrana kwota przeznaczona będzie na zakup najpotrzebniejszych materiałów i organizację pomocy. Szczegółowe informacje znajdują się na dedykowanej zakładce strony internetowej uczelni (amu.edu.pl/solidarni), a w przypadku kursów – na stronie Uniwersytetu Otwartego (uo.amu.edu.pl).

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048