Data publikacji w serwisie:

Uruchomienie konkursów ID-UB dla badaczy i doktorantów z Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że 23 marca zostały otwarte dwa konkursy w ramach Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza dla badaczy i doktorantów z Ukrainy.

Otwarte

055 - „IDUB supports for researchers from Ukraine” -w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza UAM

oraz

056 - „Doctoral internships for Ukraine”- w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza UAM przy współudziale Fundacji UAM

Celem konkursu 055 - „IDUB supports for researchers from Ukraine” jest udzielenie wsparcia na kontynuację pracy naukowej oraz współpracy z UAM uczonym będącym uchodźcami z ogarniętej wojną Ukrainy. Działanie powinno przyczynić się do podtrzymania lub zainicjowania współpracy naukowej z UAM lub zachęcenia podjęcia pracy naukowej na UAM.

Z kolei konkurs 056 - „Doctoral internships for Ukraine” ma umożliwić dalszą pracę badawczą związaną z realizacją i przygotowaniem rozprawy doktorskiej doktorantom z Ukrainy. Działanie może przyczynić się do rozwoju naukowego stażystów z Ukrainy oraz umożliwić im udział w przyszłej rekrutacji do Szkół Doktorskich UAM.

Informacje dla potencjalnych kandydatów można odnaleźć na stronie uczelniabadawcza.amu.edu.pl w zakładce „Konkursy”: https://uczelniabadawcza.amu.edu.pl/aktualne-konkursy

Informacje dla wnioskodawców można odnaleźć na stronie intranetowej idub.intranet.amu.edu.pl w zakładce „Konkursy”: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx