Data publikacji w serwisie:

Wizyta delegacji z Ukrainy

10 listopada br. na UAM gościliśmy delegację z naszej uczelni partnerskiej w Ukrainie – Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Pawła Tyczyny w Humaniu.

Wizyta była dedykowana nie tylko współpracy, która trwa już od 2005 roku, ale i rozmowom dotyczącym przygotowania przez UAM Erasmus+ Staff Week dla Ukrainy, który będzie początkiem inaugurującym ponad 20 letnich szkół tematycznych dla studentów i wykładowców z naszych partnerskich uczelni w Ukrainie.

Poruszona była również zapowiedziana modernizacja systemu szkolnictwa wyższego w Ukrainie z uwagi na realia wojenne, która będzie polegać na połączeniu uczelni wyższych według regionów (województw) tak, by zminimalizować liczbę uniwersytetów do około dwóch w każdym regionie z wyjątkiem kijowskiego.

W skład delegacji z Ukrainy weszli: dr Volodymyr Mykolaiko, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, oraz dr Valentyn Khytruk, Prezes zarządu związku zawodowego. UAM reprezentował Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. Rafał Witkowski oraz dr Kostiantyn Mazur z Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej.