Szkoły Letnie organizowane przy wsparciu Uniwersytetu Jutra II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu POWR.03.05.00-00-Z303/18

Uniwersytet Jutra II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu POWR.03.05.00-00-Z303/18 to projekt mający na celu unowocześnienie oferty edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy, znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także umożliwienie prowadzenia zajęć zgodnie z najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Cel ten jest realizowany m.in. poprzez wsparcie narzędzi informatycznych w zarządzaniu uczelnią, dostosowanie aktualnych rozwiązań teleinformatycznych i zarządzania informacją do poprawy jakości procesów kształcenia, wdrażanie zmian organizacyjnych, strukturalnych i procesowych podnoszących kwalifikacje kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej, tworzenie i realizację wysokiej jakości studiów doktoranckich kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspieranie innowacyjności kraju oraz zapewnienie możliwości transferu/komercjalizacji wyników studiów doktoranckich.

Do zadań programu należy również wspieranie ukraińskich studentów, partnerów i przyjaciół od czasu wybuchu wojny na Ukrainie.

Dzięki środkom pozyskanym z projektu na naszej uczelni zorganizowanych zostanie ponad 20 Szkół Letnich o różnorodnej tematyce, których uczestnicy nie tylko uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną na dany temat, ale także będą mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą UAM, miasta Poznania, a także polską kulturą i historią.

Nie wiedziałem, co mnie czeka i dwa dni przed wyjazdem płakałam i nie chciałam przyjechać. Myliłam się wtedy. Począwszy od podróży, sposobu, w jaki pan Kostiantyn nas przywitał, aż do ostatniej minuty, to była najlepsza szkoła letnia w moim życiu!

Anastasiia Yelenevska, Sumy Makarenko State Pedagogical University

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z raportami

Szkola-Letnia-New-multidisciplinary-methods-in-archaeological-practice.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-New-multidisciplinary-methods-in-archaeological-practice.pdf (4.8 MB)
Szkola-Letnia-Contemporary-problems-of-urban-development.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Contemporary-problems-of-urban-development.pdf (5.1 MB)
Szkola-Letnia-Ukraine-and-the-World.-Crises,-migrations,-identieties-in-contemporary-culture..pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Ukraine-and-the-World.-Crises,-migrations,-identieties-in-contemporary-culture..pdf (4.5 MB)
Szkola-letnia-Migration-from-Ukraine-in-media-coverage-people,-frames,-narratives.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-letnia-Migration-from-Ukraine-in-media-coverage-people,-frames,-narratives.pdf (10.1 MB)
Szkola-Letnia-Environment-and-civilization.-GEOGRPAHY-for-sustainable-development.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Environment-and-civilization.-GEOGRPAHY-for-sustainable-development.pdf (6.0 MB)
Szkola-Letnia-Inspiration-and-manipulation-of-public-opinion-as-algorithms-for-gaining-and-maintaining-political-power-in-Europe.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Inspiration-and-manipulation-of-public-opinion-as-algorithms-for-gaining-and-maintaining-political-power-in-Europe.pdf (5.2 MB)
Szkola-Letnia-Education-Towards-Communication.pdfObowiązującyAnna Pluta
PDF
Pobierz PDF Szkola-Letnia-Education-Towards-Communication.pdf (5.6 MB)