Data publikacji w serwisie:

Dr Mariusz Szynkiewicz. Koła naukowe. Tu dzieje się nauka

Dr Mariusz Szynkiewicz jest przekonany, że ruch studencki na UAM ma ogromny potencjał. Jako nowy koordynator ds. kół naukowych ma wiele pomysłów na to, jak go wykorzystać. Zaczyna jak każdy dobry menadżer – od sprawdzenia sił i środków.

Podobno doliczył się pan ponad 200 kół naukowych na UAM?

Mówi pani o wstępnych danych. W tej chwili jesteśmy w procesie weryfikacji tej liczby. Jeśli mówimy o aktywnych kołach i sekcjach kół, powiedziałbym, że jest ich dziś ok. 190. Tyle tylko, że jest to zjawisko dynamiczne. Jedne koła zamykają się, o powstaniu innych dowiadujemy się w momencie ich rejestracji i zatwierdzenia przez prof. Joannę Wójcik, prorektora UAM, stosownych dokumentów. Liczba kół jest więc płynna. Na to nakłada się kwestia zdefiniowania pojęcia koła naukowego i relacji kół do innych form aktywności studenckiej. W strukturze UAM funkcjonuje wiele inicjatyw, które nie wpisują się w tradycyjną definicję koła, a jednak istnieją i robią dużo dobrych, ciekawych i potrzebnych z perspektywy uniwersytetu rzeczy. Myślę tu np. o działającym przy uczelni teatrze akademickim Granda. Kolejne zagadnienie, z jakim musieliśmy się zmierzyć, to fakt, że na UAM funkcjonuje sporo kół, które podzielone są na sekcje, a te prowadzą swoją odrębną działalność. Tak jest np. na Wydziale Historycznym czy na anglistyce. Natomiast w innych jednostkach, np. na Wydziale Chemii, działa jedno skonsolidowane koło, pracujące w ramach jednej zwartej struktury. Więc, jak pani widzi, różnorodność jest duża i chcielibyśmy ją uchwycić, przygotowując nową stronę internetową. Chcemy, aby znalazły się na niej wszystkie dane i mamy ambicję na bieżąco je aktualizować. A tak na marginesie, mała ciekawostka historyczna: mamy na Wydziale Biologii oraz na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej koła, które są rówieśnikami naszego uniwersytetu i działają od 1919 r.

Co znajdziemy na tej stronie?

Mówię: strona, ale to tak naprawdę zakładka funkcjonująca w ramach domeny amu.edu. Mają być na niej te pełne informacje o działających na UAM kołach naukowych i sekcjach. Informacje te poprzedzimy preambułą, w której zdefiniujemy, co rozumiemy pod pojęciem koło naukowe, a co inicjatywa studencka – cały czas myślimy nad tym, jak precyzyjnie nazwać tę drugą kategorię.

Informacje będą uszeregowane według wydziałów. Po kliknięciu w odpowiednią ikonkę pojawi się lista działających kół i sekcji. Podstrony jednostek opatrzone będą pakietem podstawowych informacji: nazwa koła, sekcje, które działają w jego ramach, imię i nazwisko koordynatora, aktualny adres mailowy, czas powstania koła oraz link do strony internetowej lub profilu na Fb. Osobiście przejrzałem praktycznie wszystkie działające strony, one naprawdę żyją, na bieżąco są na nich zamieszczane informacje. Chciałbym, aby student, który zainteresowany jest pracą w kole, na naszej stronie znalazł wszelkie potrzebne informacje. Do tego, tak jak już wspomniałem wcześniej, chciałbym, aby znalazły się tam też informacje dotyczące szerzej rozumianego „ruchu studenckiego”.

Czytaj dalej na Uniwersyteckie.pl