Data publikacji w serwisie:

Prof. UAM Jolanta Sławek. FiloLOG w doskonałym składzie!

– Specjalność logopedyczna jest wybitnie praktyczna, taki też jest zawód, który w przyszłości będą wykonywać nasi studenci. To wymaga czujności, śledzenia doniesień naukowych i nieustannego dokształcania się. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej pomóc pacjentom – mówi prof. UAM Jolanta Sławek, opiekunka Logopedycznego Koła FiloLOG na WFPiK i praktykujący neurologopeda.

Logopedyczne Koło Naukowe FiloLOG formalnie powstało w 2019 roku, jednak pomysł na jego utworzenie pojawił się nieco wcześniej, bo w 2017.

– Inicjatywa wyszła od studentek – wspomina prof. Sławek. – Pewnego dnia przyszły do mnie i zapytały, czy zechciałabym stworzyć z nimi koło naukowe. Muszę powiedzieć, że ta propozycja sprawiła mi dużą przyjemność. Jestem zdeklarowanym typem dydaktyka, bardzo lubię pracę z ludźmi – dodaje.

I tak, jeszcze bez formalnych ustaleń, koło rozpoczęło swoją działalność. Potem nadeszła pandemia, a wraz z nią szereg zakazów, między innymi ten zabraniający spotkań. Członkinie koła wykorzystały ten czas na poszerzanie swojej wiedzy. Organizowały spotkania zdalne, omawiając wybrane zagadnienia logopedyczne. Prawdziwego rozpędu koło nabrało dopiero w ubiegłym roku. Nagle okazało się, że udało się stworzyć dobry, bardzo kreatywny i chętny do pracy zespół.

Czytaj dalej na Uniwersyteckie.pl