Data publikacji w serwisie:

Współtwórz strefę nauki podczas Festiwalu Krajobrazu!

20 maja 2023 r. na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie odbędzie się I edycja Festiwalu Krajobrazu. Organizatorzy wydarzenia – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Departamentem Korzystania i Informacji – zapraszają studentów ze wszystkich sekcji kół naukowych UAM do współorganizowania i współtworzenia Kampusu ekologicznego, powstającego w ramach inauguracyjnej edycji Festiwalu.

– Zgodnie z hasłem przewodnim „Krajobraz doświadczam w pełni” celem wydarzenia jest promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Regionu w niekonwencjonalny sposób – poprzez wspólną zabawę i doświadczenia na łonie natury. Chcemy w ten sposób podkreślić, że krajobraz to forma niezwykle złożona, której integralną częścią jest człowiek – piszą organizatorzy.

Festiwal tworzyć będzie 5 stref: gier i zabaw, relaksu, kultury, smaków oraz strefę nauki, do której współtworzenia zaproszone są studenckie koła naukowe, a której hasło przewodnie brzmi „Kosmiczna dawka wiedzy”.

Organizatorzy zapewniają dowóz, wyżywienie oraz nocleg. Deklarację udziału sekcji należy kierować na adres edukacja@zpkww.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu (.pdf) oraz na stronie internetowej: https://zpkww.pl/edukacja/wydarzenia/festiwal-krajobrazu/