Data publikacji w serwisie:

BESTStudentGRANT - rusza VI edycja konkursu dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów

Studentko! Studencie!

Weź udział w projekcie dla najlepszych i zdobądź środki na swoje pierwsze badania!

Konkurs skierowany jest do studentów UAM pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. O grant mogą ubiegać się najlepsi maturzyści oraz laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, planujący realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 32 konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów. Przedmiotem konkursu jest realizacja studenckiego projektu badawczego.

Do zdobycia:

  • granty na realizację studenckich projektów badawczych,
  • 5000 zł dla najlepszych studentów,
  • możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, -zakupu literatury oraz oprogramowania,
  • honorarium dla grantobiorcy.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Projektu.

Wypełnij wniosek konkursowy: https://idub.amu.edu.pl

Nie czekaj i zgłoś się jak najszybciej! Aplikować można do 12 listopada 2021 r.

Pobierz regulamin