Data publikacji w serwisie:

IV edycja Szkoły Letniej UAM BESTStudentCAMP 2023 już za nami...

W dniach od 18 – 22 września piętnaścioro laureatów i laureatek konkursu BESTStudentCamp (konkurs IDUB nr 105) miało okazję wyjechać do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach i wziąć udział w Szkole Letniej UAM – BESTStudentCAMP 2023.

Program Szkoły Letniej UAM jak zwykle oferował uczestnikom nie tylko wykłady i zajęcia warsztatowe, ale również wypełniony został atrakcjami wyjazdowymi. BESTStudenci przez 5 dni mieli okazję uczestniczyć w rozwijających zajęciach prowadzonych przez znakomitą kadrę naszego Uniwersytetu. Szkołę Letnią rozpoczęły zajęcia integracyjne, które pozwoliły tegorocznym uczestnikom otworzyć się i były pierwszą okazją do nawiązania znajomości. Program zawierał między innymi warsztaty pozwalające nabyć umiejętności efektywnego myślenia i działania. Studenci dowiedzieli się, w jaki sposób mogą stać się widocznymi w sieci naukowcami, zapoznali się ze sposobami aplikowania o granty i stypendia naukowe oraz ofertą zagranicznej mobilności studenckiej. Uczestnicy poznali zasady etykiety akademickiej, a także dowiedzieli się, jak kształtować wizerunek zawodowy w oparciu o brzmienie głosu.

Pani mgr Iga Skrzypczak – Laureatka DIAMENTOWEGO GRANTU oraz Pani mgr Michalina Krakowiak – laureatka PRELUDIUM BIS spotkały się ze studentami i studentkami, by opowiedzieć im o swojej drodze naukowej i udzielić rad młodym naukowcom, znajdującym się na samym początku swojej kariery.

W ramach atrakcji studenci uczestniczyli także w dwóch wycieczkach. Pierwsza z nich odbyła się do Kórnika, gdzie oprócz zwiedzania Zamku była okazja zobaczyć specjalnie wybrane stare druki i rękopisy w Bibliotece Kórnickiej. Po raz drugi studenci wyjechali do Biskupina, gdzie pod opieką Pana Prodziekana prof. UAM Marcina Ignaczaka z Wydziału Archeologii UAM laureaci zwiedzili jeden z największych w Europie rezerwatów archeologicznych.

Swoją obecnością zaszczyciła BESTStudentów JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, która porozmawiała z każdym z uczestników o ich pasjach, zainteresowaniach naukowych i planach na przyszłość. Laureaci BESTStudentCAMP mieli również okazję poznać i porozmawiać z Panią Prorektor Joanną Wójcik oraz Członkami Kapituły BESTStudentGRANT.

BESTStudenci UAM wyjeżdżali z Gułtów bardzo zadowoleni, pełni naukowego zapału i oczywiście bogatsi o wspomnienia i nowe przyjaźnie.