Data publikacji w serwisie:

Nabór zgłoszeń do Szkoły Letniej BESTStudentCAMP 2022 przedłużony do 1 czerwca!

Do 1 czerwca br. został przedłużony termin na przesyłanie zgłoszeń przez studentów pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę).

W konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji konkursów BESTStudentGRANT (konkurs 010; konkurs 019, konkurs 032) oraz I edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT.

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach, w dniach 27 września – 1 października 2022 r. W ramach Szkoły Letniej zostaną zaproponowane zajęcia m.in. z:

  • umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji Power Point,
  • umiejętności aplikacji o studenckie granty, w tym o Diamentowy Grant,
  • emisji głosu i jej wpływu na wizerunek zawodowy,
  • etykiety akademickiej,
  • umiejętności efektywnego myślenia i działania.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów i poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką UAM i nie tylko. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Udział w BESTStudentCAMP jest dla uczestników BEZPŁATNY.

Komisja konkursowa dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego (wniosku konkursowego), spośród kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę ID-UB Proposals: https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Konkursy – Konkurs 062 BESTStudentCAMP).

Wszelkie szczegóły oraz Regulamin BSC-2022 znajdują się również w Intranecie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 czerwca br.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB), a jego celem jest wsparcie studentów na początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje miękkie przydatne w pracy naukowej.

Zobacz Regulamin BSC-2022 (.pdf)