Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie konkursu Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022

25 czerwca br. rozstrzygnięty został konkurs IDUB nr 062 – Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022. Konkurs ten skierowany jest do studentów pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę).

Laureaci tegorocznej edycji konkursu wezmą udział w Szkole Letniej BESTStudentCAMP 2022, która odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach w dniach 27 września – 1 października 2022 r. W ramach Szkoły Letniej zwycięzcom zaproponowane zostaną zajęcia m.in. z:

 • umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji Power Point,
 • umiejętności aplikacji o studenckie granty, w tym o Diamentowy Grant,
 • emisji głosu i jej wpływu na wizerunek zawodowy,
 • etykiety akademickiej,
 • umiejętności efektywnego myślenia i działania.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów i poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką UAM i nie tylko. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Komisja Konkursowa BESTStudentCAMP, której przewodniczyła Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik, dokonała rozstrzygnięcia na podstawie listów motywacyjnych przesłanych przez kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

Członkowie Kapituły postanowili nagrodzić 17 laureatek i laureatów, a są nimi:

 1. Anna Czombik – Wydział Chemii
 2. Marianna Isańska – Wydział Nauk o Sztuce
 3. Dominika Kółeczko – Wydział Chemii
 4. Wojciech Krzyżanek – Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 5. Maja Maćkowiak – Wydział Anglistyki
 6. Magdalena Makara – Wydział Neofilologii
 7. Justyna Maksymowicz – Wydział Neofilologii
 8. Marcelina Martyńska – Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 9. Jakub Nagórny – Wydział Chemii
 10. Milena Patan – Wydział Biologii
 11. Ewelina Repeć – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 12. Wojciech Rogowski – Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 13. Anton Shchemelinin – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 14. Gabriela Skrzycka – Wydział Anglistyki
 15. Marcin Sokołowski – Wydział Historii
 16. Anna Sołowiej – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 17. Alicja Tomaszewska – Wydział Studiów Edukacyjnych

W imieniu Prorektor prof. Joanny Wójcik oraz Członków Komisji Konkursowej BESTStudentCAMP serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatkom i Laureatom.

Konkurs Szkoła Letnia BESTStudentCAMP realizowany jest w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” .