Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie konkursu Szkoła Letnia UAM – BESTStudentCAMP 2024

19 czerwca br. rozstrzygnięty został konkurs IDUB nr 143 – Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2024. Konkurs skierowany jest do najlepszych studentek i studentów pierwszych lat studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. Jego celem jest wsparcie studentów na początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje miękkie przydatne w pracy naukowej.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu wezmą udział w Szkole Letniej BESTStudentCAMP 2024, która odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach w dniach 16-20 września. W ramach Szkoły Letniej zwycięzcom zaproponowane zostaną zajęcia m.in. z:

  • umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji PowerPoint,
  • umiejętności aplikacji o studenckie granty,
  • emisji głosu i jej wpływu na wizerunek zawodowy,
  • etykiety akademickiej,
  • umiejętności efektywnego myślenia i działania,
  • wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów i poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką UAM i nie tylko. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Komisja Konkursowa BESTStudentCAMP, której przewodniczyła Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik, dokonała rozstrzygnięcia na podstawie listów motywacyjnych przesłanych przez kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

Członkowie Kapituły postanowili nagrodzić 17 laureatek i laureatów. Lista z nazwiskami nagrodzonych zamieszczona została w Intranecie:

Lista Laureatek i Laureatów Szkoły Letniej UAM BSC-2024

W imieniu Pani Prorektor prof. Joanny Wójcik oraz Członków Komisji Konkursowej BESTStudentCAMP UAM serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatkom i Laureatom.

Konkurs Szkoła Letnia BESTStudentCAMP realizowany jest w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” .

logo IDUB