Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu BESTStudentGRANT

10 stycznia 2024 r. rozstrzygnięta została VIII edycja konkursu grantowego BESTStudentGRANT, realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (konkurs IDUB nr 119, w ramach realizacji zadania 39).

Konkurs BESTStudentGRANT skierowany był do studentek i studentów pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy nie posiadają tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Do udziału w konkursie zgłoszono wnioski ze wszystkich szkół dziedzinowych UAM, reprezentujących 9 dyscyplin, w tym: archeologia, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o sztuce, nauki o Ziemi i środowisku, nauki prawne.

Komisja konkursowa wyłoniła łącznie 13 projektów badawczych, które zostały zakwalifikowane do finansowania.
Uzyskane dofinansowania umożliwią laureatkom i laureatom realizację ich pierwszych projektów badawczych. W ramach grantu nagrodzeni studenci będą mieć możliwość m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy. Laureatki i laureaci BESTStudentGRANT otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Nazwiska nagrodzonych zamieszczone zostały w Intranecie. Zobacz listę laureatów VIII edycji konkursu BESTStudentGRANT

Spotkanie z laureatkami i laureatami VIII edycji BESTStudentGRANT odbędzie się w piątek, 12 stycznia 2024 roku, na platformie MS Teams.

Wszystkim zwycięzcom i zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji projektów badawczych!

W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu:


Konkurs BESTStudentGRANT organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, na realizację zadania 39: “Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów”.

Logo ID-UB