Data publikacji w serwisie:

Seminarium BESTStudentGRANT za nami!

22 czerwca br. za pośrednictwem MS Teams odbyło się seminarium BESTStudentGRANT. W spotkaniu uczestniczyli laureaci II i V edycji konkursu wraz z opiekunami naukowymi, dziekani macierzystych wydziałów, członkowie kapituły konkursowej, a całości przewodniczyła prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik.

Na początek przedstawieni zostali młodzi badacze najnowszej, V edycji BESTStudentGRANT, a są nimi: Ewa Woźniak (WNeo), Szymon Nowak (WPiA), Konrad Zaleski (WPiA). Laureaci otrzymają grant w wysokości do 5 tysięcy złotych na realizację autorskiego projektu badawczego. W jego ramach będą mieć możliwość zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z tematyką zwycięskich projektów:

 • Szymon Nowak - "Epidemie jako przyczyna innowacji w prawie – Nowa perspektywa spojrzenia na prawo Cesarstwa Rzymskiego",
 • Ewa Woźniak - "Zbrodnia o czterech twarzach: współczesna powieść hiszpańska na tle psychologii kryminalistycznej",
 • Konrad Zaleski - "Proces uznawania szlachectwa Polakom w Galicji Wschodniej w latach 1772-1848 na przykładzie powiatu buczackiego".

Konkurs organizowany był w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 19. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów.

Drugą część seminarium stanowiła prezentacja wyników ukończonych już projektów badawczych, przez laureatów II edycji BESTStudentGRANT. Efekty swojej pracy zaprezentowali:

 • Olga Żyminkowska, MISH - filozofia
  Tytuł projektu: „Filozofia w powieści Milana Kundery Życie jest gdzie indziej. Badania nad pograniczem tekstu filozoficznego i literackiego”.
 • Emil Głowacki , WFPiK - MISH
  Tytuł projektu: „Jednorożec. Studium komparatystyczne  grecko-rzymskich, chińskich, bliskowschodnich oraz afrykańskich wyobrażeń mitycznych i wybrane aspekty ich recepcji”.
 • Dominika Górko, WFPiK - MISH sp. filologia polska, filozofia
  Tytuł projektu: „Ironia jako światopogląd? O typach i funkcjach posługiwania się ironią w liryce Marcina Świetlickiego  z odniesieniem do filozoficznych ujęć tropu”.
 • Karolina Król, WFPiK - filologia polskaTytuł projektu: „Czesław Miłosz i Stanisław Barańczak. Paralele i rozejścia na przykładzie recepcji Czarodziejskiej góry Thomasa Manna w twórczości obu poetów”.
 • Joanna Larysz, WNeo - lingwistyka stosowana
  Tytuł projektu: „Badanie różnic i podobieństw kultury polskiej i niemieckiej na podstawie porównania reklam internetowych z okresu świątecznego”.
 • Natalia Pietras, WCh - chemia
  Tytuł projektu: „Mechanochemiczna synteza borofosfonianów klatkowych”.
 • Wojciech Sławnikowski, WFPiK - MISH
  Tytuł projektu: „Rola dzieci w filmach i filozofii twórczej Andrieja Tarkowskiego”.

Młodzi naukowcy zebrali gratulacje i słowa uznania za swoją pracę badawczą zarówno od swoich opiekunów naukowych, jak i członków kapituły BSG.

Uczestnicy spotkania chętnie zadawali pytania laureatom, a młodsi koledzy mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca nad projektem badawczym. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem oraz życzeniami dalszych sukcesów badawczych dla wszystkich laureatów.