Data publikacji w serwisie:

Szkoła Letnia UAM BESTStudentCAMP 2022 już za nami…

W dniach od 27 września do 1 października jedenaścioro laureatów i laureatek konkursu BESTStudentCamp miało okazję wyjechać do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach i wziąć udział w Szkole Letniej UAM – BESTStudentCAMP 2022.

Tegoroczny program Szkoły Letniej UAM oferował uczestnikom nie tylko wykłady i zajęcia warsztatowe, ale również wypełniony został atrakcjami wyjazdowymi. BESTStudenci przez 5 dni mieli okazję uczestniczyć w rozwijających zajęciach prowadzonych przez znakomitą kadrę naszego Uniwersytetu. Szkołę Letnią rozpoczęły zajęcia integracyjne, które pozwoliły tegorocznym uczestnikom otworzyć się i były pierwszą okazją do nawiązania znajomości. Program zawierał między innymi warsztaty pozwalające nabyć umiejętności efektywnego myślenia i działania. Studenci dowiedzieli się, w jaki sposób mogą stać się widocznymi w sieci naukowcami, zapoznali się ze sposobami aplikowania o granty i stypendia naukowe oraz ofertą zagranicznej mobilności studenckiej. Uczestnicy poznali zasady etykiety akademickiej, a także dowiedzieli się, jak kształtować wizerunek zawodowy w oparciu o brzmienie głosu.

Pani mgr Iga Skrzypczak – Laureatka DIAMENTOWEGO GRANTU oraz Pani mgr Michalina Krakowiak – laureatka PRELUDIUM BIS spotkały się ze studentami i studentkami, by opowiedzieć im o swojej drodze naukowej i udzielić rad młodym naukowcom, znajdującym się na samym początku swojej kariery. Warto także dodać, że obie Doktorantki doskonale rozumieją młodsze koleżanki i młodszych kolegów, ponieważ rozpoczynały swoją drogę naukową od udziału w I edycji BESTStudentGRANT.

W ramach atrakcji studenci uczestniczyli także w dwóch wycieczkach. Pierwsza z nich odbyła się do Biskupina, gdzie pod opieką Pana Prodziekana prof. UAM Marcina Ignaczaka z Wydziału Archeologii UAM laureaci zwiedzili jeden z największych w Europie rezerwatów archeologicznych, który dzięki swojej wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski został uznany za Pomnik Historii. Po raz drugi studenci wyjechali do Kórnika, gdzie oprócz zwiedzania Zamku i spaceru po przepięknym Arboretum mieli okazję zwiedzić Bibliotekę Kórnicką, w której mogli zobaczyć i wręcz dotknąć wybranych specjalnie na ich przyjazd starych druków i rękopisów.

Swoją obecnością zaszczyciła BESTStudentów JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, która porozmawiała z każdym z uczestników o ich pasjach, zainteresowaniach naukowych i planach na przyszłość. Laureaci BESTStudentCAMP mieli również okazję poznać Panią Prorektor Joannę Wójcik oraz Członków Kapituły BESTStudentGRANT.

W ostatnim dniu Szkoły Letniej Pani Prorektor Joanna Wójcik poprowadziła spotkanie podsumowujące BSCamp, podczas którego studenci mogli podzielić się swoimi niezwykle cennymi opiniami i uwagami na temat organizacji i przebiegu tegorocznej Szkoły Letniej. Miłych słów było bardzo dużo.

BESTStudenci UAM wyjeżdżali z Gułtów bardzo zadowoleni, pełni naukowego zapału i oczywiście bogatsi o wspomnienia i nowe przyjaźnie.